امروز: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ [2022/01/23]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 57556 تاریخ انتشار: شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۳:۴۹:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

یادداشت مدیرعامل بیمه ملت صنعت بیمه؛ مصمم در مسیر تحول دیجیتال

خبرایران : دکتر دلفراز، مدیرعامل بیمه ملت در هفته‌نامه بورس اطلاعات یادداشتیبه مناسبت هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه نوشت.
یادداشت مدیرعامل بیمه ملت صنعت بیمه؛ مصمم در مسیر تحول دیجیتال

انتشــار مســتمر داده‌های کمی صنعــت بیمــه به فعــالان این صنعت کمک می‌کنــد تا از این ابزار کاربردی در تدوین راهبردها و برنامه‌هــای عملیاتی خود بهره بگیرند. خوشبختانه بیمه مرکزی نیز در این حوزه به شکل مستمر و منظــم فعال بــوده و داده‌های سری زمانی، ســالانه، چندماهه و... را به تفکیک رشته و شــرکت‌های بیمه‌گر منتشــر می‌کند. با این اتفاق، شــرکت‌های بیمه‌ای قادر خواهند بود تــا با نگرش و تحلیل عملکرد آماری خــود، صنعت و همچنین رقبا، عملکرد خــود را در حوزه‌های مختلفی نظیر توانگری، ترکیــب پرتفوی، مدیریت ریســک، مشــتری‌مداری، محصولات و الگوهای نوین بیمه‌گری بهبود ببخشند.

 طبق آخرین آمار منتشــر شده توسط بیمه مرکزی، صنعت بیمه ایران در هفت ماهه نخست سال 1400، به میزان 60/2 هزار میلیارد تومان حق‌بیمه تولید و 29/3 هــزار میلیارد تومان خســارت پرداخت کرده و گفتنی است دو شاخص یادشده نســبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب رشد 41/2 و 36/5 درصدی داشته‌اند.

همچنین صنعت بیمه در هفت ماهه نخســت سال‌جاری، تعــداد 38/6 میلیون بیمه‌نامه صــادر و 27/8 میلیون فقره خسارت پرداخت کرده است که به نسبت مدت زمان مشــابه سال گذشته به ترتیب 2/5 و 21/2 درصد رشــد کرده‌اند، اما در این میان، سه رشته بیمه شــخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب دارای بیشترین میزان سهم از پرتفوی حق‌بیمه صنعت بیمه بوده‌اند. رشته زندگی مشابه سال گذشته، در سه رشته اول پرتفــوی صنعت حاضــر بوده که ایــن موضوع را می‌توان اتفاق مناسبی قلمداد کرد.

شایان ذکر اســت که نسبت خسارت با کاهش 1/7 واحدی نســبت به مدت زمان مشــابه به میزان 48/6 درصد رســیده کــه نویدبخش بهبــود در فرآیندهای مدیریت ریسک صنعت است.

 

چشم‌انداز صنعت بیمه

طبق اهداف سند چشــم‌انداز کشور در افق 1404، صنعت بیمه ایران باید تا ســال 1404 به ضریب نفوذ هفت درصدی برسد و بتواند مقام نخست را در منطقه آســیای میانه، خاورمیانه و شــمال آفریقا کسب کند. همچنین طبق ماده 11 قانون برنامه پنج‌ســاله ششم توســعه جمهوری اسلامی ایران، سهم بیمه‌های عمر از حق‌بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور باید حداقل تا پنجاه‌درصد نســبت به سال 95 اجرای قانون برنامه افزایش یابد، اما تا به امروز شاخص مذکور از کمیت 12 درصدی در ســال پایه به حــدود 15(و نه 18 درصد) رسیده است.

مواجهه صنعت بیمه بــا چالش‌های متعددی نظیر شــیوع کرونا، تحریم‌های ظالمانــه، تغییرات اقلیمی، تورم، تداوم ریســک‌های دورن و برون‌زای متعدد و...، منجر به آن شــده تا اهداف تعیین شده صنعت بیمه در اسناد بالادستی، فعال دور از دسترس به نظر برسد، اما صنعت بیمه مصمم است تا در ادامه راه با حرکت به ســمت تحول دیجیتال و همچنیــن بهره‌گیری از نیروهای توانمند کشور با سرعتی دوچندان به اهداف تعیین‌شده برسد.

 بدین منظور و طبق چشــم‌اندازی که در ســال 99 برای صنعت بیمه تدوین شــد، «صنعت بیمه ایران در افق 1404، صنعتی خواهد بود توانا، هوشمند، مشتری مدار و کارا که ضمن توجه بــه منافع کلیه ذی‌نفعان با ارائه محصولات متناسب با نیاز آحاد جامعه، پوشش ریسک‌های متعارف، نوظهور و حــوادث طبیعی را با رویکرد پیشــگیرانه به عهده داشته، حامی و توانبخش اقتصاد بوده و نقش به‌سزایی را در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا کند».

بر اساس بیانیه چشم‌انداز فوق، مهمترین عناصری که صنعت بیمه باید در انتهای افق مذکور به آن برسد عبارت خواهند بود از: ارتقای توانگــری کل صنعت، تبدیل شــدن به صنعتی هوشــمند، ارتقای مشتری‌مداری، تبدیل شــدن به صنعتــی کارا، ارتقای توجه به منافع کلیه ذی‌نفعان، ارائه محصولات متناســب با نیاز آحاد جامعه، پوشش ریسک‌های متعارف، نوظهور و حــوادث طبیعی، ایفای نقش حامی و توان بخش اقتصاد، ایفای نقش به‌سزا در رشد اقتصادی و همچنین رفاه اجتماعی.

امید است تا با به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌های موجود و همدلی و همیاری سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی صنعت بیمه شــکوفا شده و بتواند به نوبه خود به رونق مجدد اقتصاد کشور کمک کند.

 

اسماعیل دلفراز، مدیرعامل بیمه ملت

آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب