به گزارش خبرایران، نشست خبری «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» صبح امروز 21 مهرماه 1400 با حضور«علیرضا حاجیان زاده» معاون وزیر و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و  اصحاب رسانه برگزار ودراین نشست خبری «علیرضا حاجیان زاده» معاون وزیر و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه هفته ملی کودک به دلیل توجه به کودکان از سوی مردم و مسئولان طراحی شده است اظهارداشت: باور کودکان به عنوان باارزش ترین سرمایه ملی و آینده سازان ایران یکی از مسائل جدی است که باید به آن توجه کنیم.