امروز: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ [2022/12/04]
ما را در فیسبوک دنبال کنید ما را در توییتر دنبال کنید ما را در گوگل پلاس دنبال کنید خروجی RSS جستجوی پیشرفته سایت پیوندهای سایت
کد خبر: 18921 تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۲:۴:۱۰ بعد از ظهر نسخه چاپی

شرحی بر کتاب دانشنامه جهانی شدن

خبرایران: کتاب دانشنامه جهانی شدن توسط یکی از برجسته­ترین زعمای علوم اجتماعی در دوران معاصر و یکی از شاخص­ترین و تاثیرگذارترین نظریه پردازان اجتماعی یعنی جورج ریتزر تدوین و ویراستاری شده است.
شرحی بر کتاب دانشنامه جهانی شدن

ریتزر استاد شهیر و پرآوازۀ جامعه شناسی، نظریۀ اجتماعی و نظریۀ سیاسی در دانشگاه مریلند است که به خاطر پژوهش­ها و تحقیقات ارزشمند در حوزه­های مختلف علوم اجتماعی، جوایز متعدد جهانی و بین­المللی را از آن خود کرده است.

کتاب دانشنامۀ جهانی­شدن بی­تردید از معتبرترین و جامع­ترین منابع مرجع و یکی از روزآمدترین مآخذها در نوع خود است که در حوزۀ علوم اجتماعی و علوم انسانی به رشتۀ تحریر و تدوین درآمده است. در این اثر بیش از 600 مدخل یا در حقیقت مقالۀ کوتاه توسط 411 تن از خبره­ترین محققان و استادان رشته­های مختلف علوم اجتماعی و انسانی تالیف و ارائه شده است.

مداخل براساس حروف الفبایی تنظیم و تدوین شده­اند و دربردارندۀ مفاهیم، الگوها، پارادایم­ها، نظریه­ها، رویکردها، و منظرهای تحلیلی و تبیینی مختلف و بعضاً متباینی هستند که در نوع خود ژرفا و غنای بی­بدیلی به این اثر بخشیده است. گسترۀ  متنوع و متکثر رشته­هایی که مداخل مذکور از درون آنها و بر مبنای مقتضیات و بایسته­های مرتبط با این رشته­ها گزینش شده­اند، موید و متضمن سرشت بین رشته­ای دانشنامۀ جهانی­شدن محسوب می­شود. رشته­هایی چون جامعه­شناسی، علوم­سیاسی، اقتصاد، انسان­شناسی، تاریخ، جغرافیای­انسانی و مانند آنها. باچنین ویژگی و سرشت بینارشته­ای، دانشنامه به ارزیابی و بررسی نظریه­های بنیادین و واقعیات انکارناپذیرِ امروزینِ فرایند جهانی­شدن پرداخته است .

علاوه برسرشت و رویکرد بینارشته­ای، اثر حاضر به لحاظ حوزه وگسترۀ مطالب و مضامین نیز وجهی بین­المللی و جهانی دارد و طیف وسیع و متنوعی از موضوعات و عناوین را در بر گرفته است؛ از آب، آبگونگی، آوارگی و آیین هندو تا همگن­سازی، هویت­ها، یورو، یونسکو و یهودیت. با درنظر آوردن این گسترۀ فراخ دامن، کتاب حاضر منبعی معتبر، یکه و روزآمد برای همۀ علاقه­مندان و مخاطبان علوم­اجتماعی و بویژه علاقه­مندانِ موضوع جهانی­شدن به شمار می­رود. از ویژگی­های اساسی این اثر آن است که صرفاً به بیان مباحث نظری بسنده نمی­کند و یا در چارچوب قواعد، الگوها ودریافت­های انتزاعی و تجریدیِ محض گرفتار نمی­آید، بلکه از این تنگناها و گسست­ها فراتر رفته و با ترکیب رویکردها و رهیافت­های روش­شناسیکِ تحلیلی و انتقادی، توجه به امور واقع و فکت­ها، مناسبات، موضوعات و فرایندهای عینی و ملموسِ ابژکتیو و تجربیِ متعدد و متنوعی را در کانون توجه وتحلیل خود قرار داده است. برای نمونه اسنادی از پروتکل کیوتو تا اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و ...که هرکدام بر مبنای اهمیت و مقتضایی که در پیوند با فرایند جهانی­شدن داشته و دارند،گزینش و گنجانده شده­اند. کتاب از روی ویراست نخست منتشره در سال 2012 به زبان فارسی ترجمه، چاپ ومنتشر شد. در ترجمه متن فارسی دقت و تاملِ همه­سویه­ای به عمل آمد: متن فارسی اثر هم به لحاظ نگارشی، یکدست­سازی رسم­الخط، رعایت قواعد و التزام­های سجاوندی، اسامی، اصطلاحات و هم به لحاظ محتوایی و مفهومی و مطابقت  ترجمه با متن اصلی ویراستاری شد.

ترجمه و چاپ اثری سترگ و ارزنده و درنوع خود سخت و دشوار، مشتمل بر بیش از 600 مدخل یا نیم­مقاله از 411 تن از استادان و محققان برجستۀ علوم اجتماعی نیز در جای خود کاری است کارستان و نقطۀ عطفی درخور و شگفتی می­نماید: ظرف مدت یکسال ترجمه به پایان رسید، خرداد1393 کار ترجمه آغاز شد و تیر 1394 به انجام رسید. همۀ مراحل فنی اعم از تایپ ونمونه خوانی، حروف­نگاری و صفحه­آرایی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی و ...نیز مدتی نزدیک به یک سال طول کشید تا درنهایتاً واخر تابستان 1395 آمادۀ عرضه به بازار شد.

از جمله ویژگی­های مهم این اثر که آن­ را از دیگر نمونه­های مشابه متمایز می­کند نوع برخورد و موضع­گیری آن است: این کتاب صرفاً به بیان مواضع و دیدگاه­های همسو و موافق و همدلانه با فرایند جهانی­شدن برنخاسته است. بل مشتمل بر بیشمار دیدگاه­ها، نقطه­نظرات، رویکردها و پارادایم­های متفاوت و بعضاً متضاد پیرامون پدیدۀ جهانی­شدن است. به طوری که حتی یک بخش مستقل آن ذیل عنوان صور دیگر جهانی شدن، مشتمل بر 14 نیم­مقاله یا مدخل مستقل است که موضع آنتاگونیستی در رویارویی با جهانی شدن دارند. علاوه براین، بیش از پنجاه مدخل نیز واجد جهت­گیری­های انتقادی و چالش­گرانه در برابر پدیدۀ جهانی­شدن هستند که از مواضع چپ، سوسیالیست، مارکسیست، تا مواضع راست، محافظه­کارانه و همینطور مواضع بنیادگرای دینی، رویکرد اسلامی و نظایر آن طرح و ارائه کرده­اند.

بیش از ششصد مدخل ذیل 26 ردۀ اصلی دسته­بندی و تدوین شده­اند از جمله: آموزش و پرورش، اقتصاد، اقلیت ـ اکثریت، اینترنت/ رایانه، بهداشت، تضاد، جغرافی، جمعیت­نگاری، جنبش اجتماعی، جنس و جنسیت، دین، رسانه­ها اط

لاعات، سازمانها، سیاست، شهری/­شهرنشینی، صور دیگر جهانی­شدن یا دگر­جهانی­شدن، علم و فناوری، غذا، فرایندها، فرهنگ، قشربندی، قوانین، موافقت­نامه­ها، بیانیه­ها و سایر مدارک، محیط­زیست، مشکلات، مفاهیم، نظریه و بالاخره ورزش­ها.

همۀ آنچه گفته­ شد، بیانگر اهمیت و حساسیت فزایندۀ موضوع جهانی­شدن است،که روز به روز هم دامنه و ابعاد آن  درحال بسط وگسترش است و هم، چنان که خود ریتزر در یادداشتی که بر ترجمه فارسی نوشته، روندی پیوسته درحال تغییر و دگرگونی است. اثری از این دست بی­تردید صرفاً به منظور  فهم و درک واقعیت این پدیده در مقطع زمانی معین تمهید و تدوین نشده است.

ویژگی اساسی دیگر این اثر آن است که بسیاری از مدخل­های آن جنبۀ عام و فراگیر دارند، هم به لحاظ محتوا و موضوع، هم به لحاظ حوزه­ها و رشته­های مورد پوشش. در واقع اثر چنان خصلت بینارشته­ای یافته که مخاطبان، دانشجویان و استادان بسیاری از رشته­های علوم اجتماعی و انسانی می­توانند از دستاوردهای این اثر بهره­مند و منتفع شوند.

به این ترتیب دانشنامۀ حاضر بهترین و مناسب­ترین  فرصت و موقعیت برای همه علاقه­مندان و مخاطبان خرد و کلان به شمار می­رود تا بر دامنۀ دانش و اطلاعات خود در حوزه­های مختلف علوم اجتماعی و انسانی، به ویژه در پیوند با پدیده جهانی­شدن، بیفزایند. هم از این روست که دانشنامۀ حاضر رسالت تاریخی سترگ و عظیمی بردوش خود دارد و قطعاً در زمانی نه چنان دور، دریچه­ها و چشم­انداز­هایی روشن به روی افق­های موضوعات جدید و نو خواهد گشود، که این  نیز خود تکلیفی است گرچه صعب و دشوار، اما نه غیر ممکن و مالایطاق.

 گیتار شیراز ، بزرگترین کارگاه ساخت و فروش «گیتار»، «تار»، «سنتور» و «کمانچه» در ایران
مطالب پربیننده
آخرین اخبار
© استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع (خبرایران) مجاز می باشد.
طراحی، تولید و اجرا: دلتاوب