طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، تاکنون هفت دوره از بسته معیشتی دولت به مردم پرداخت شده که بر این اساس قرار است هشتمین مرحله از کمک‌های معیشتی ساعت ۲۴ یک شنبه ۱۰ فروردین به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.